BWG搬瓦工BanwagonHOST SPECIAL 40G KVM PROMO V5 – HONG KONG CN2 GIA套餐补货

BWG搬瓦工BanwagonHOST SPECIAL 40G KVM PROMO V5 – HONG KONG CN2 GIA套餐补货

时隔两个月左右,今天搬瓦工限量版套餐补货,HONG KONG CN2 GIA限量版套餐,价格是 $89.99/月。

搬瓦工限量版补货详情

下面是这次补货的搬瓦工限量版套餐。

搬瓦工限量版套餐补货通知:CN2 GIA-E 10G 限量版 $49.99/年
搬瓦工新机房:新加坡 SG_1 和纽约 USNY_6